Staj

Öğrenci Stajları Komisyonu:

 

Marmara Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları

 

Stajlar M.Ü Mühendislik Fakültesi’ne ait https://eng.marmara.edu.tr/ogrenci/staj-esaslari-ve-belgeler linkinde bulunan “Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi”ne göre yapılır. Aşağıda İnşaat Mühendisliği Bölümü’ne özel ek bilgi ve kurallar verilmektedir.

 

 • İnşaat Mühendisliği Bölümünde yapılan stajların amacı, öğrencilerin lisans eğitim-öğretim çalışmalarında edindikleri bilgi birikimlerini uygulama yaparak artırmak ve pekiştirmektir. Öğrenciler staj süresince, iş yeri çalışanlarıyla takım halinde çalışmayı ve problemlerin çözüm sürecine aktif olarak dahil olmayı öğrenmelidirler. Öğrencilerin, sorumluluk almaları beklenmektedir.
 • Öğrenciler, stajlarını dördüncü ve altıncı yarıyılın sonuna denk gelen yaz tatillerinde en az 30’ar iş günü olmak üzere 2 staj halinde toplam en az 60 iş günü yapmalıdır.
 • Staj yeri seçiminde, yukarıda belirtilen amaçlara uygunluk esas alınır. Stajlar, bünyesinde en az 1 inşaat mühendisi bulunduran yurtiçi veya yurtdışı kamu kurum ve kuruluşları ile özel firmalarda yapılabilir. Staj yerinde, öğrenciden sorumlu amirin (Staj Raporunu onaylayacak kişinin) İnşaat Mühendisi olması gereklidir.
 • Yapılacak 2 stajdan ilki şantiye, diğeri ise büro stajı olmalıdır.
 • Şantiye Stajında öğrenci, saha alanında proje ile uygulamanın nasıl ilişkilendirildiğini anlamalı, inşaat mühendisliği imalat ve uygulamalarını gözlemlemeli ve kendisine verilen görevleri yerine getirmelidir. Bitmek üzere olan inşaatlarda sadece ince işlere ait faaliyetler, staj için uygun değildir.
 • Büro (ofis) stajında öğrenci, inşaat mühendisliği tasarımları yapılan ofiste tasarımın nasıl yapıldığına dair fikir edinmesi, ofiste kullanılan yazılımları tecrübe etmesi, ofiste yapılan mühendislik faaliyetlerini ve ofis işleyişini gözlemlemesi gerekmektedir.
 • Staj sonunda Staj Raporu hazırlanmalıdır. Staj Raporu İngilizce olarak hazırlanmalıdır. Örnek Staj Raporu (http://dosya.marmara.edu.tr/eng/2013/staj/Internship_Report_Guide.pdf) içerisinde yer alan “Staj Süresince Yapılan Çalışmalar” Bölümünde öğrenci, staj süresince yaptığı çalışmaları ve edindiği bilgileri günü gününe Günlük Rapor Sayfaları halinde anlatmalıdır. Staj Raporu, staj yerindeki öğrenciden sorumlu İnşaat Mühendisi tarafından onaylanmalıdır. Staj Raporunda staj sürecinde elde edilen bilgilerin teorik açıklamaları da yer almalıdır. (Örneğin, şantiye stajı için, beton döküm kuralları; ofis stajı için, kullanılan yazılımlar ve tasarımlar hakkında bilgi verilebilir.) Öğrenciler staj süresince yaptıkları işleri yazım kurallarına ve mesleki terminolojiye uygun olarak hazırlamalıdır.
 • Staj Değerlendirme Formu stajyer sorumlusu tarafından doldurulur ve kapalı zarf içine konarak mühürlenir ve öğrenciye teslim edilir.
 • Stajını yurt dışında yapacak olanlar, staj evrakını teslim ederken, ülkeye giriş-çıkış tarihlerini ibraz etmek (Pasaportun kimlik bilgileri sayfası ve çıkış-giriş tarihi damgası bulunan sayfa fotokopisi) zorundadırlar.
 • Öğrenciler, stajdan sonraki ilk dönem staj derslerine kayıt olmalıdırlar ve dönemin başlamasından sonraki 2 hafta içerisinde Staj Raporunu ve kapalı zarf içindeki Değerlendirme Formunu Bölüm Staj Komisyonuna teslim etmelidir. Ayrıca, hazırlanan Staj Raporu CD veya DVD ile de teslim edilmelidir.
 • Değerlendirme sonucunda Staj Raporlarında, yetersiz görülen hususlar için düzeltme istenebilir. Öğrenci en geç 1 (bir) ay içinde gerekli düzeltmeleri yapar ve tekrar değerlendirme yapılır.

 

Staj İşlemleri

 

 • Marmara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Staj Yönergesi
 • Marmara Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Staj Uygulama Esasları okunur.
 • Öğrenci Staj Sözleşmesi ve Zorunlu Staj Başvuru Formu imzalı/onaylı olarak staj başlangıç tarihinden en az 15 gün önce Bölüm Staj Komisyonuna teslim edilir.
 • SGK Güvence Beyanı Belgesi
 • Bölüm Staj Komisyonunca onaylanmış staj başvuru formu, staj başlangıç tarihinden en az 15 gün önce Fakülte Muhasebe Birimine iletilir. Fakülte Muhasebe Birimince SGK işlemleri yapıldıktan sonra hazırlanan işe giriş bildirgesi staj yapılacak kuruma iletilmek üzere öğrenciye teslim edilir.
 • Staj Değerlendirme Formu ve Staj Raporu imzalı olarak Bölüm Staj Komisyonuna teslim edilir

 

Power Point Sunumu


Bu sayfa İnşaat Mühendisliği tarafından en son 07.07.2021 19:24:48 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM